Amb Horari a Convenir i Monitor

Classes Particulars de Natació

Classes Particulars de Natació (amb monitor/a)

Classes particulars1 hora5 hores
Preu normal:
Nens (fins als 14 anys)22,28 €104,83 €
Adults26,59 €126,18 €
Preu especial per a socis abonats: (*)
Nens (fins als 14 anys)11,14 €52,42 €
Adults13,30 €63,09 €
(*) Els socis abonats tindran un descompte del -50% (sempre que l’abonament sigui vàlid durant el període i dies del curset).
Pots abonar-te com a soci aquí.

· Preus per a grups de fins a 3 persones.
· La forma de pagament és únicament mitjançant domiciliació bàncaria.
· Les mensualitats es renovaran automàticament si no es diu el contrari, fins l’acabament de la temporada.

Durada dels cursets


A convenir.

Quan i com puc inscriure'm?


· Les noves inscripcions es podran realitzar en qualsevol moment de l'any.
· ­­­­­­­­­­­­Lloc: recepció de la Piscina Municipal d'Amposta (C. França 61-73, Amposta).

Documentació necessària per a noves inscripcions


· Document d'identitat (DNI, NIE, passaport).
· Portar emplenat el full SEPA amb el número de compte bancari IBAN de 20 dígits (PDF, 102KB).
· Portar emplenat el full de declaració responsable COVID (PDF, 128KB).
· Cal que el titular de la inscripció hi vagi personalment per fer la fotografia per al carnet (només per a les noves inscripcions).

I si desitjo demanar la baixa?


· Lliurar emplenada la butlleta de comunicació de baixa (PDF, 138KB).
· Lloc: recepció de la Piscina Municipal d’Amposta (C. França 61-73, Amposta).
· Important: cal notificar la baixa abans de començar un mes nou.


No t'oblidis de consultar les normes generals d'ús de la Piscina Municipal d'Amposta.