Piscina + Gimnàs + Fitness

Abonament de Soci

Abonament de Soci

Tipus abonamentMatrícula (*1)MensualTrimestralAnual
Abonament Infantil (fins als 14 anys)21,42 €/persona19,91 €/persona56,73 €/persona215,16 €/persona
Abonament Adult (fins als 54 anys) (*2)21,42 €/persona38,13 €/persona108,68 €/persona411,86 €/persona
Abonament Gent Gran (a partir 55 anys)21,42 €/persona13,68€/persona39,04 €/persona147,84€/persona
Abonament Familiar (parella i fills fins als 14 anys)21,42 €/família57,60 €/família164,06 €/família621,08 €/família
Abonament Cap de Setmana21,42 €/persona8,87 €/persona
(*1) En tots els abonaments cal fer el pagament inicial d’una matrícula de 21,42 euros en concepte d’inscripció. Es perd el dret de la matrícula al cap de 6 mesos de donar-se de baixa o en cas de devolució del rebut domiciliat.

(*2) Preus especials en l’abonament Adult per a discapacitats, famílies nombroses i famílies monoparentals. Preguntar al presentar la inscripció.

· La forma de pagament és únicament mitjançant domiciliació bàncaria.
· Tots els abonaments es renovaran automàticament si no es diu el contrari.

A què tinc dret com a soci abonat?


L’abonament de soci et dóna el dret a entrar lliurement a la Piscina i a gaudir de totes les instal·lacions i activitats:
· Piscines exteriors d'Amposta i Poble Nou del Delta.
· Piscina coberta interior.
· Sales de musculació i fitness.
· Activitats dirigides de fitness i aquàtiques.
· Resta de serveis: sauna, hidromassatge, etc.

A més a més també tindràs un descompte del 50% en el preu dels cursets de natació i de les classes particulars (requereixen d’inscripció a banda).

Com puc sol·licitar abonar-me com a soci?


· La inscripció ha de fer-se presencialment a les instal·lacions de la Piscina Municipal d'Amposta.
· ­­­­­­­­­­­­Lloc: recepció de la Piscina Municipal d'Amposta (C. França 61-73, Amposta).
· Horari d’inscripcions: de 10 a 13h i de 20 a 21h

Documentació necessària per a noves inscripcions


· Document d'identitat (DNI, NIE, passaport).
· Llibre de família (només en el cas d'abonament familiar).
· Portar emplenat el full SEPA amb el número de compte bancari IBAN de 20 dígits (PDF, 102KB).
· Portar emplenat el full de declaració responsable COVID (PDF, 128KB).
· Cal que el titular de la inscripció hi vagi personalment per fer la fotografia per al carnet (només per a les noves inscripcions).

I si desitjo demanar la baixa?


· Lliurar emplenada la butlleta de comunicació de baixa (PDF, 138KB).
· Lloc: recepció de la Piscina Municipal d’Amposta (C. França 61-73, Amposta).
· Important: cal notificar la baixa abans de començar un mes nou.


No t'oblidis de consultar les normes d'ús de la Piscina Municipal d'Amposta.